academy
Školení

DIGITÁLNÍ IMPLANTOLOGIE

Plánování a realizace implantologických náhrad v ozubené i bezzubé čelisti

CAD/CAM Implantologie
21. 4. 2023 - 22. 4. 2023

Přednášející:

Místo: KUNKELA Campus, Česká republika

Jazyk kurzu: čeština

Volných míst: 2 z 12

2 DENNÍ PRAKTICKÝ KURZ

UKÁZKA NA PACIENTOVI – LIVE OŠETŘENÍ: Demonstrace celého pracovního postupu na pacientovi od plánování po navigované zavedení implantátu.

PRAKTICKÝ NÁCVIK NA FANTOMECH: Plánování reálného případu na PC, zavedení implantátu navigovaně do fantomu, nácvik skenování přes scanbody a přenos do sw

Program

 • Ukázka na pacientovi – Ošetření pacienta zubním implantátem navigovaně od plánování, výrobu šablony až po zavedení implantátu.
 • Vyšetření pacienta, diagnostika a plánování  
 • Optimální techniky zhotovení CBCT snímku pro navigovanou implantologii u ozubené i bezzubé čelisti– export dicom.file 
 • Dual-Scan protokol pro bezzubé čelisti
 • Analýza kosti a tvaru čelisti 
 • Iniciální intraorální sken ozubené i bezzubé čelisti – algoritmus skenování předcházející deformaci intraorálního skenu
 • Design digitálního wax-up budoucí náhrady
 • Význam exaktního spojení dicom.file a intraorálního skenu pro maximální přesnost navigace
 • Upozornění na možné chyby v nepřesnosti šablon pro navigovanou implantologii a způsoby, jak se jich vyvarovat
 • Crown-down technika plánování pozice implantátu v EXOPLAN sw 
 • Výběr vhodného průměru a délky implantátu a jeho uložení vzhledem k vrcholu alveolární kosti za účelem minimální ztráty kosti
 • Volba protetické suprakonstrukce - abutmentu a digitální plánování pozice vzhledem k alveolární kosti: Bone-level, Tissue-Level, Bone-level + One-Time Abutment - Connect
 • Design a výroba šablony k navigované implantaci
 • Možnosti výroby provizorní náhrady před implantací pro immediátní zatížení
 • 3D Tisk šablony pro navigaci, provizorní nebo permanentní fixní náhrady, provizorní protézy k určení výšky skusu
 • Možnosti Techniky a skenování pomocí skenovacích tělísek (scanbody), typy skenovacích tělísek a jejich výhody a nevýhody 
 • Rozdíly intraorálních skenerů pro použití v protetické implantologii
 • Hodnocení přesnosti skenerů pro implantologii: Trueness / Precision
 • Digitální protetické možnosti v implantologii pro ozubenou i bezzubou čelist: TiBase, CONNECT (one time abutment), MultiUnit, individuální abutment, lokátory, kulové hlavy  
 • Materiálové možnosti fixních a snímatelných protetických prací nesených implantáty

 

Agenda:

1.den: 

  9:00 -10.30 LIVE Ošetření pacienta + diskuse

11:00 - 11:15 Přestávka

11.15 -12.30 Praktika na PC - Diagnostika a plánování - ozubená čelist

12.30 -13.30 Oběd

13.30 - 15.00 Praktika na PC - Design chirurgické šablony + 3D Tisk

15.00 -15.15 Přestavka

15:15 -17.00 Praktika na fatomech - ozubená čelist + skenování

 

2.den:   

  9:00 - 10.30 Praktika na PC - Diagnostika a plánování - bezzubá čelist

11:00 - 11:15 Přestavka

11.15 - 12.30 Praktika na PC - Design chirurgické šablony na bezzubou čelist 

12:30 - 13.30 Oběd

13.30 – 15.00 Praktika na PC na fatomech - bezzubená čelist

15.00 – 15.15 Přestávka

15:15 – 17.00 Praktika - Protetické možnosti + skenování 

 

Ubytování doporučujeme rezervovat v hotelu Florian Palace, který je 20m od naší Akademie www.florianpalace.cz 

Školné

Pobytový balíček

 • Celková cena Zubní lékař, Bez pobytového balíčku 20 000 Kč

  Zubní lékař může s sebou přivést zdarma svého zubního technika
  Cena vč. DPH (21%)

  Obchodní podmínky