clinic
Posudky

MUDr. Josef Kunkela byl jmenovaný Krajským soudem v Českých Budějovicích č.j. Spr.1607 /2000 soudním znalcem pro základní obor zdravotnictví, odvětví stomatologie se specializací stomatologická protetika.

Na základě tohoto jmenování je oprávněn vypracovávat soudní znalecké posudky ve svém specializačním oboru.

Žádosti o vypracování posudku přijímáme v písemné nebo elektronické podobě na adrese info@kunkela.com. V žádosti prosím uvádějte telefonní kontakt na sebe, pro případné sjednání schůzky či doplnění informací.

Orientační cena za vypracování posudku je 5000 Kč (cena je závislá na počtu hodin strávených jeho vypracováním).