lab
CAD design

Nabízíme jedinečnou službu CAD Design pro ty z vás, kteří raději nechají design složité práce (vícečlenné frontální můstky, korunky nebo fasety dle Digital Smile Design pravidel)  na zkušeného zubního technika. Design vám obratem pošleme zpět ve formátu, který vyhovuje Vašim potřebám. Tuto službu poskytujeme pomocí nejnovější verze inLab sw firmy Dentsply Sirona . Skeny přijímáme intraorální, ale i extraorální, v různých formátech. Je možné použít CEREC skener (Omnicam, Bluecam, Apollo) nebo jakýkoliv jiný umožňující STL export. Navržený design Vám exportujeme ve formátu, podporující Váš sw, x. STL, x.lab nebo x.DXD (pro uživatele CEREC SW).  Pro design frontálního úseku využíváme integrovaných katalogů sw, nebo náš vlastní katalog ShAppeS složený z  přírodních tvarů zubů, které již léta sbíráme.

Pro dokonalý návrh frontálního úseku využíváme různé Digital Smile Design sw, pro které od Vás potřebujeme fotky s přirozeným úsměvem pacienta a s retraktory. Zájemcům pošleme potřebný návod pro jejich zhotovení.

Náš ceník je k dispozici na vyžádání.

Korunky, fasety, inlaye/onlaye

Náhrady jsou designované dle Vašich požadavků plně anatomické případně redukované pomocí inLab SW.

Můstky / Merylandské můstky

Náhrady jsou designované dle Vašich požadavků plně anatomické případně redukované pomocí inLab SW.

Konstrukce

Design konstrukcí odpovídá Vámi vybraným parametrům a tvarům dle specifikace.

Šroubované suprakonstrukce nesené implantáty

Design spojení suprakonstrukce (abutment, šroubovaná korunka, můstek nebo jakkoliv redukovaná konstrukce) s implantátem používáme pro spojení platformou TiBase, nebo multilink systém.

Digitální WaxUp

Vícečlenné frontální můstky, korunky nebo fasety Vám navrhneme dle pravidel Digital Smile Design, s použitím integrovaných katalogů sw, nebo našeho vlastního katalogu ShAppeS , tvořící kolekci přírodních tvarů zubů. 

Částečné snímatelné náhrady

Design částečných snímatelných náhrad s retenčními kotevními prvky nebo attachmenty zhotovíme dle Vaší specifikace.

Implantační šablony

Design CEREC Guide 2 šablon pro navigovanou implantologii zhotovíme na základě přijatého DICOM souboru s intraorálním skenem.