research
Spolupráce


Přírodovědecká fakulta University Palackého
Katedra experimentální fyziky

 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky