research
Výzkum & Publikace


Porovnání vlivu hrubosti diamantových brousků na tvrdé zubní tkáně
Výzkum porovnání vlivu hrubosti diamantových brousků na tvrdé zubní tkáně z pohledu kvality preparované okrajové linie, tvorby trhlin a prasklin zasahujících ze skloviny do dentinu a s tím související kvality okrajového uzávěru rekonstrukcí z frézovaných permanentních materiálů. (Publikováno v IJCD 2021)

 


Přesnost dosedu frézovaných korunek 
Výzkum porovnává kvalitu okrajového uzávěru frézovaných korunek z různých protetických materiálů a velikost spáry k hraně preparovaného zubu. (Publikováno v IJCD 2021)

 


Hodnocení technik odstranění přebytků samoadhezivních pryskyřičných cementů (SA Universal Resin Cements) z okrajů korunkových náhrad 
Výzkum hodnotí výrobci doporučené techniky odstranění přebytků samoadhezivních cementů ze spáry mezi protetickou náhradou a preparovaným zubem. Hodnocena je struktura a homogenita vyplněné spáry po doporučeném 5s osvitu i po 2 minutové samopolymeraci. (Publikováno v DT 2020)

 


Pryskyřičné samoadhezivní cementy ( Self Adhesive Resin Cements) – vazebná síla k dentinu
Výzkum hodnotí zatékavost samoadhezivních cementů do dentinových tubulů tvořící vazbu korunkových náhrad k preparovanému povrchu zubu. Součástí studie je i hodnocení různých technik přípravy dentinového povrchu k lepení náhrad. (Publikováno v DT 2020)

 


Frézování versus 3D Tisk 
Studie hodnotí rozdíly mezi subtraktivní a aditivní výrobou fixních protetických náhrad a to zejména rozdílnosti kopírování vnitřního povrchu, vnějšího povrchu a okrajového uzávěru. (Publikováno v All3DP 2020)

 


Hodnocení rozdílnosti povrchu zirkonových náhrad
Cílem výzkumu bylo porovnání drsnosti povrchu fixních zirkonových protetických náhrad po vyfrézování z různých druhů oxidu zirkoničitého. Porovnávány byla také leštitelnost a homogenita opracovaného povrchu. (Publikováno v KNM 2020)

 

Další publikace:

Kunkela J., Mounajjed R.:“Elimination of gag reflex“, Quintessenz (1996), 5: 22-23. 

Azar B., Eckert S., Kunkela J., Ingr T. and Mounajjed R.: "The marginal fit of lithium 
disilicate crowns: Press vs. CAD/CAM." Braz Oral Res (2018) 32: e001.

Kunkela J.: “One-visit guided treatment thanks to CAD/CAM and CBCT“, International Magazine of Digital Dentistry (2013),4: 20-24

Kunkela J., Komárková L. :“Faktory kvality poskytování stomatologické péče v privátní stomatologické praxi z pohledu pacienta“, Logos Polytechnikos ( 2018), 9/2: 95–111